ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙAΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ PUBLIC ΣΥΝΤAΓΜΑΤΟΣ 2018.